Projekt ogrodu w stylu swobodnym z altaną przy hotelu